Clef Head Logo  

GroundZERO

ภาพรวม
GroundZERO สินค้าจาก เคลฟ ออดิโอ   ช่วยทำให้ระบบไฟสมบูรณ์และสะอาดยิ่งขึ้น โดยจะขจัดNoiseที่ปะปนออกมา ออกไปจากระบบทำให้ได้ยินเสียงต่างๆได้อย่างชัดเจน
GroundZERO  ไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง มีช่องต่อRCAแค่ช่องเดียวง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานเพียงต่อ Clef  GroundZERO เข้ากับช่อง RCA อินพุทของอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกัน เช่น ปรีแอมป์ ปรีโฟโน หรือ อินทิเกรทแอมป์


เทคโนโลยี
GroundZERO ในรูปลักษณ์กระบอกทรงกลมสูงประมาณคืบเศษของ Clef Audio ซึ่งได้ระบุ ว่าเป็นตัวทำงานควบคู่ระบบกราวนด์ที่ทำงานในรูปแบบเหมือนกับกระเปาะคาร์บอน แต่ความแตกต่างไปอยู่ที่สารประกอบใน Ground Zero มีความสามารถช่วยลดสัญญาณรบกวนในระบบที่แฝงปนมากับ Ground ให้ต่ำลงมามาก 

 

คุณลักษณะเฉพาะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคา  9,900  บาท